GIS

Vstup do mapové aplikace pro prohlížení dat (veřejnost):

Krajina budoucnosti - vstup do prohlížeče

Vstup do editačního prostředí databáze krajinných prvků:

Aplikace je plně funkční pouze při použití prohlížeče Internet Explorer verze 5.5 a vyšší. Pro vstup je nutné zřízení zvláštního uživatelského účtu. V případě zájmu o vkládání dat kontaktujte, prosím, realizátory projektu.

Krajina budoucnosti - vstup do mapového projektu Cardomap

Načtení dat prostřednictvím WMS:

Záznamy pořízené v rámci projektu je možné zobrazit prostřednictvím WMS:

http://cardo.lofe.hszg.de/net3/public/ogc.ashx?nodeId=16&service=WMS&Request=GetCapabilities&Version=1.3.0

Naučné stezky v Libereckém kraji

Naučné stezky přibližují zajímavé prvky krajiny a zprostředkovávají informaci o místním dědictví přírodního, kulturního a technického charakteru. Součástí projektu Krajina budoucnosti je prezentace naučných stezek Libereckého kraje jako inspirace pro výlety a doplňování krajinné mozaiky. Na stránky naučných stezek se dostanete ZDE

Geohra se naučila německy!

V rámci projektu Krajina budoucnosti bylo zprovozněno administrační rozhraní a hrací okno Geohry v německém jazyce. vyzkoušet si ho můžete zde: GEOHRA NĚMECKY